Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr X/60/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie założeń do budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2000. 2018-10-18 13:58
dokument Uchwała nr X/61/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. O zmianie Uchwały nr VIII/53/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2018-10-18 13:58
dokument Uchwała nr X/62/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych okresach roku szkolnego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XLVII/294/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 R.) 2018-10-18 14:00
dokument Uchwała nr X/63/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XL/240/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.) 2018-10-18 14:02
dokument Uchwała nr X/64/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XLVII/295/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 R.) 2018-10-18 14:12
dokument Uchwała nr X/65/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1.UCHWAŁA NR XIV/105/1999 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 1999 R., 2. UCHWAŁA NR XXXIX/276/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 SIERPNIA 2001 R.) 2018-10-18 14:15
dokument Uchwała nr X/66/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 1999. 2018-10-18 14:16
dokument Uchwała nr X/67/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie lub wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXIII/155/2000 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2000 R.) 2018-10-18 14:22
dokument Uchwała nr X/68/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2018-10-18 14:22
dokument Uchwała nr X/69/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kwidzyńskiego i uchwalenia jej regulaminu. 2018-10-18 14:23