Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 37/ 2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. 2011-06-03 08:13
dokument Uchwała Nr 38/ 2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2011-06-03 08:17
dokument Uchwała nr 39/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu, Niezależnemu Towarzystwu Wędkarskiemu w Kwidzynie, na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji napowietrzającej jeziora Otoczyn. 2011-06-03 08:18
dokument Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie. 2011-06-27 10:47
dokument Uchwała nr 41/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:48
dokument Uchwała nr 42/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:50
dokument Uchwała nr 43/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:52
dokument Uchwała nr 44/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:54
dokument Uchwała nr 45/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia. 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:55
dokument Uchwała nr 46/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 5 lipca 2011 r. 2011-06-27 10:57
dokument Uchwała nr 47/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji, z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest- refundację kosztów utylizacji ( składowania) odpadów zawierających azbest. 2011-06-27 11:02
dokument Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr 18/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2011r. 2011-06-29 14:12
dokument Uchwała nr 49/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie oraz Wiesława Wosiaka - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" pt. "Pokonać przeciwności", który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2011 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2011-06-30 11:58
dokument Uchwała nr 50/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" pt. "Pokonać przeciwności", który jest odpowiedzią na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2011 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 2011-06-30 12:01