Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie przyjęcia deklaracji wsparcia finansowego "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie w latach 2013-2023. 2011-11-17 13:13
dokument Uchwała XII/83/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kwidzynie obręb 5 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. 2011-11-17 13:09
dokument Uchwała nr XII/82/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na realizację w 2012r. zadań własnych gminy polegających na wykonaniu rozdziału kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej. 2011-11-17 13:07
dokument Uchwała nr XII/81/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyznania Miastu Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na konserwację i urządzanie zieleni miejskiej w 2012r. 2011-11-17 13:03
dokument Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2011-11-17 13:01
dokument Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy". 2011-11-17 12:57
dokument Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 r. przez Powiat Kwidzyński pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zdrowia. 2011-11-17 12:54
dokument Uchwała nr XII/77/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/20/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2011. 2011-11-17 12:53
dokument Uchwała Nr XII/76/2011Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2011 r. o zmianie uchwały nr IV/19/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2011-2024. 2011-11-17 12:48