Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem nowych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów za każde stanowiska do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Udzielanie pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu w wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych.

Szkoleniem mogą być objęte osoby niepełnosprawne bezrobotne, poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Powyższe szkolenia są inicjowane i organizowane przez kierownika PUP. Koszty szkolenia w całości pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Uprawnieni do korzystania z dofinansowania do turnusu są osoby niepełnosprawne lub dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczoną niepełnosprawność oraz ich opiekunowie.

Wysokość dofinansowania kształtuje się od 388 zł. do 583 zł. w zależności od rodzaju uprawnienia oraz stopnia niepełnosprawności.

5. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych i w komunikowaniu się) dla osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlano – instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej, niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

6. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które dokonały zakupu w danym roku kalendarzowym i sprzęt podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości limitu NFZ i wynosi maksymalnie 150% sumy kwoty limitu.

7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych i posiadają co najmniej 40% środków własnych.

Wysokość dofinansowania wynosi 60% kosztów przedsięwzięcia.

8. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

O uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które posiadają wskazania zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Na terenie powiatu funkcjonują:

- WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 22 uczestników

- WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie - 52 uczestników

9. Prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dorosłych i Dzieci.

Zespół orzeka dla celów poza rentowych, między innymi takich jak:

·         korzystanie z rehabilitacji leczniczej,

·         korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,

·         uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,

·         korzystanie z ulg i uprawnień

Orzekaniem dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku, ul. Armii Krajowej 70.

Zadanie to zostało zlecone na podstawie Uchwały Nr IV/24/2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 28-11-2008 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2008 10:43