herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 243/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej.

 

Uchwała Nr 243/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 18 maja 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814z późniejszymi zmianami) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie chodnika w m. Gościszewo w km ok. 29+950- 30+250 oraz w m. Kalmuzy w km ok. 78+350 - 79+200 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK w województwie pomorskim na odcinku Malbork-Kalmuzy w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych”

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Opiniowanie przez Zarząd Powiatu inwestycji na drogach publicznych wynika z art. 11b ust 1ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 04.05.2014r. ( data wpływu 08.05.2017r.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad oddział w Gdańsku wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem dotyczącym wydania opinii zgodnie z art. 11b Ustawy 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na realizację inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie chodnika w m. Gościszewo w km ok. 29+950- 30+250 oraz w m. Kalmuzy w km ok. 78+350 - 79+200 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK w województwie pomorskim na odcinku Malbork-Kalmuzy w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych”. Do pisma załączono plany zagospodarowania wraz z opisem inwestycji - charakterystyką przedsięwzięcia.

Założenia projektowe drogi:

Inwestycja drogowa obejmuje odcinek drogi krajowej nr 55 w miejscowości Kaluzy w km 78+350 - 79+200 Droga posiada skrzyżowania z drogami publicznym. Na drodze zlokalizowane są zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne na pola oraz do posesji. Droga odwadniana jest powierzchniowo do rowów przydrożnych.

W rozwiązaniu projektowym zawarto budowę chodnika jednostronnego o szerokości od 1,50m do 2,20m na odcinku od km 78+350 do km 79+200 o długości 850m.Zaprojektowano zatoki autobusowe w km 78+445 oraz w km 78+825.

Zrealizowanie projektowanego układu drogowego poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Na podstawie otrzymanych materiałów i informacji należy stwierdzić, że zadanie inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie chodnika w m. Gościszewo w km ok. 29+950- 30+250 oraz w m. Kalmuzy w km ok. 78+350 - 79+200 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK w województwie pomorskim na odcinku Malbork-Kalmuzy w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych” otrzymuje opinię pozytywną.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 19-05-2017 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 19-05-2017 08:07