Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/127/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. 2017-10-03 10:35
dokument Uchwała Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. o zmianie uchwały nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. 2017-10-03 10:40
dokument Uchwała nr XXV/129/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2017. 2017-10-03 10:45
dokument Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2017-10-03 10:49
dokument Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Kwidzynie. 2017-10-03 10:51
dokument Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Kwidzynie. 2017-10-03 10:52
dokument Uchwała Nr XXV/133/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Kwidzynie w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Kwidzynie. 2017-10-03 10:53
dokument Uchwała Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kwidzynie w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Kwidzynie. 2017-10-03 10:55
dokument Uchwała Nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Prabutach w Branżową Szkołę I Stopnia w Prabutach. 2017-10-03 10:56
dokument Uchwała Nr XXV/136/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. 2017-10-03 11:01
dokument Uchwała Nr XXV/137/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie. 2017-10-03 10:59
dokument Uchwała Nr XXV/138/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:03
dokument Uchwała Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:08
dokument Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Kwidzynie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:10
dokument Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 1 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:11
dokument Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 2 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:13
dokument Uchwała Nr XXV/143/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Kwidzynie w Szkołę Policealną nr 3 w Kwidzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe. 2017-10-03 11:15