herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Uchwała Nr 306/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 

Uchwała nr 306/17

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) oraz uchwały Nr XXVI/144/2017 Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2018 roku oraz wysokość środków na zadania w zakresie:

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40 000 zł

  2. kultury fizycznej i sportu - 40 000 zł.

 

§ 2

 

  1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

 

§ 3

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-11-2017 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-11-2017 09:36