Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 389/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności.

 

Uchwała nr 389/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 września 2018 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyznacza się Panią Katarzynę Piasek - nauczyciela Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie do zastępowania Pani Aleksandry Czarnobaj - dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku jej nieobecności w okresie od 13 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

§ 2.

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. W myśl art. 32 ust. 1 tej samej ustawy zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Z kolei z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) wynika, iż w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: art. 68 ust. 9 wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).

W dniu 4 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek ZSG.0141.195.2018 z dnia 3 września 2018 r., złożony przez Panią Aleksandrę Czarnobaj - dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, o wyznaczenie Pani Katarzyny Piasek - nauczyciela Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności. Pani Katarzyna Piasek pismem z dnia 3 września 2018 r. wyraziła zgodę na to zastępowanie.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę fakt, iż w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie nie utworzono stanowiska wicedyrektora, uzasadnione jest wyznaczenie przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego nauczyciela zatrudnionego w tym zespole, w osobie Pani Katarzyny Piasek, do zastępowania dyrektora szkoły - Pani Aleksandry Czarnobaj w przypadku jej nieobecności w okresie od 13 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 13-09-2018 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 13-09-2018 12:50