Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 53/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności".

Uchwała nr 53/19

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r.– „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/12/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie protokołu z dnia 8 kwietnia 2019 r. z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r., przedłożonego przez Komisję Konkursową, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

LP.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Kwidzyn

„W drodze do samodzielności”

10 800 zł

2.

Fundacja „Misericordia”

Kwidzyn

„II Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i mieszkańców powiatu”

3 230 zł

3.

Stowarzyszenie
„Seniorzy 50 +”

Kwidzyn Mareza

„Festyn edukacyjno – rekreacyjny osób niepełnosprawnych”

3 970 zł

4.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

„Drogowskaz serc” Barcice

„Pyszne i zdrowe”

3 000 zł

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się właściwemu członkowi zarządu powiatu.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 12-04-2019 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2019 09:19