Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (otrzymany drogą mailową w dniu 07 maja 2020r.) w zakresie udzielonych zamówień publicznych dla progów stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem : rodzaju zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia netto i euro, sposobie oszacowania wartości zamówienia oraz sposobie udokumentowania szacunku zamówienia, czy w postępowaniu Zamawiający żądał wniesienia wadium, czy postępowanie wykazało rażąco niską cenę i jaka była wartość brutto udzielonego zamówienia. 2020-05-22 11:35
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący szkół podstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, które zostały wytypowane w tym roku do składania wniosków o udzielenie subwencji z rezerwy oświatowej 0,4% (kryterium V) z tytułu wyposażenia w pomoce do fizyki, chemii, geografii i biologii. 2020-05-15 10:16
dokument Informacja nt. zakupu środków dezynfekujących. 2020-04-09 10:30
dokument Informacja nt. wysokości ceny, jaka aktualnie płacona jest za zakup energii elektrycznej oraz termin do kiedy obowiązują umowy na zakup energii elektrycznej. 2020-03-18 10:01
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący utworzenia nowych miejsc żłobkowych i/lub przedszkolnych w latach 2020-2021. 2020-05-25 09:40
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej udostępniania skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w przedziale czasowym 20 lipca 2019r. 31 stycznia 2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych / instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego m. in. nazwę inwestora i moc instalacji. 2020-02-19 09:29
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej o liczbie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz dokonanych zgłoszeń budów polegających na wykonaniu instalacji zbiornikowych na gaz płynny w latach 2018 i 2019r. 2020-02-19 09:26
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej : ofert złożonych w 2019 r dotyczących obsługi punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w roku 2020. 2020-02-19 08:59
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedź dotyczy windy osobowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 2020-02-07 08:34