Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 239/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.

Uchwała  nr 239/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm) oraz uchwały Nr XX/131/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020  r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 11 stycznia 2021 r.  z otwarcia i opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r., Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 

 

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

 

Nazwa zadania

 

Wysokość udzielonej dotacji (w  zł)

 

       1.

 

Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie

 

16 Międzynarodowy 20 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2021

 

15 100,00

 

      2.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Hufiec Kwidzyn

 

XXXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej
i Poezji  Śpiewanej Szałamaja 2021

 

3 500,00

 

      3.

 

Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego Kwidzyn

 

GENERACJE KREATYWNE 2021

 

14 000,00

 

 4.

 

STOWARZYSZENIE „GD”

Gdańsk

 

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego

 

 

900,00

 

 5.

Stowarzyszenie Seniorzy 50+

Kwidzyn Mareza

 

Przy ognisku o Powiecie Kwidzyńskim – spotkania międzypokoleniowe

 

2 500,00

 

6.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Kwidzynie

 

Senioralia 2021

 

 

4 000,00

 

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się wicestaroście.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 14-01-2021 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2021 12:43