Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 271/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2021r. 2021-07-01 13:07
dokument Uchwała Nr 270/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2021-06-22 13:34
dokument Uchwała Nr 269/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2021-06-22 13:29
dokument Uchwała Nr 268/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2021-06-07 10:48
dokument Uchwała Nr 267/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wznowienia działalności na terenie powiatu kwidzyńskiego powiatowego środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. 2021-06-02 09:23
dokument Uchwała Nr 266/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2021-06-10 11:16
dokument Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2021-06-10 11:17