Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 289/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2021-08-06 13:01
dokument Uchwała Nr 288/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.(TRACI MOC- AKTUALNA UCHWAŁA 295/21 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 SIERPNIA2021R.) 2021-08-17 14:44
dokument Uchwała Nr 287/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2021-07-29 11:42
dokument Uchwała Nr 286 /21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. 2021-08-06 13:01
dokument Uchwała Nr 285/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. 2021-08-06 13:01
dokument Uchwała Nr 284/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. 2021-07-12 11:47
dokument Uchwała Nr 283/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 279/21 Zarządu powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. 2021-07-12 11:43
dokument Uchwała Nr 282/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. 2021-07-12 11:39
dokument Uchwała Nr 281/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. 2021-07-12 11:33
dokument Uchwała Nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: uCHWAŁA NR 284/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) 2021-07-12 11:48
dokument Uchwała Nr 279/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 283/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) 2021-07-12 11:44
dokument Uchwała Nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 282/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R.) 2021-07-12 11:41
dokument Uchwała Nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 281/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) 2021-07-12 11:37
dokument Uchwała Nr 276/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2021-07-08 13:54
dokument Uchwała Nr 275/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2021-07-08 13:54
dokument Uchwała Nr 274/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r.- "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2021-07-08 13:53
dokument Uchwała Nr 273/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 2021-07-08 13:53
dokument Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie. 2021-07-08 13:52