Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 347/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,,Zdrowie" Sp. z o.o.

        

               Uchwała nr 347/21

                 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

                     z dnia 25 listopada 2021 r.

 

                                                                              

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Zdrowie” Sp. z o.o. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 i ust.  2 pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U.2020.920, t.j. z dnia 2020.05.25 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr  V/28/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Kwidzyński, w związku z uchwałą Nr 3/11/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 16.11.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 umowy spółki „Zdrowie” Sp. z o.o.

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

Zrealizować przysługujące Powiatowi Kwidzyńskiemu prawo objęcia 950 (dziewięćset pięćdziesiąt)  nowoutworzonych udziałów  o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł.  w kwocie łącznej 475 000,00 ( czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 groszy) zł.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

  1. Uchwała Nr  V/28/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Kwidzyński, upoważnia Zarząd Powiatu do obejmowania  udziałów w spółkach w zamian za wkłady pieniężne w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy. 
  2. Objęcie nowoutworzonych udziałów  o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł. w kwocie łącznej 475 000,00 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 groszy) zł. mieści się w kwocie przewidzianej na ten cel w roku budżetowym 2021 i jest konsekwencją uchwały Nr 3/11/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 16.11.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę  3 540 000 zł. z kwoty 30 279 500,00 do kwoty 33 819 500,00  poprzez utworzenie 7 080 nowych udziałów  w kapitale zakładowym Spółki
  3. Objęcie nowoutworzonych udziałów  przez Powiat Kwidzyński pozwala jednocześnie na zachowanie pakietu przekraczającego 10%  udziałów pozwalającego na wyrażanie zgody w zakresie istotnych zmian umowy spółki, dla których wprowadzenia wymagana jest większość 90% głosów zgromadzenia wspólników  oddanych za uchwałą.
  4. Skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi  z chwilą zarejestrowania  tego podwyższenia przez sąd rejestrowy, po uprzednim  dokonaniu wpłaty wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Spółki w kwocie 475 000,00 zł. oraz złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o objęciu udziałów.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopeć-Bogdan 25-11-2021 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopeć-Bogdan 25-11-2021 09:51