Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/338/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Powiatu Kwidzyńskiego.

Uchwała Nr XLV/338/ 2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokonania zmiany przebiegu granicy Powiatu Kwidzyńskiego.

             Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 Dz. U. nr 142, poz.1592 z póź. zm) oraz art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz.1591 z póź. zm) w związku z wnioskiem Gminy Kisielice 

Rada powiatu, uchwala co następuje: 

§ 1

 

Rada powiatu mając na uwadze głosy społeczności lokalnej w szczególności obejmującej sołectwo Pławty Wielkie w Gminie Kisielice, postanawia wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie podjęcia przez Gminę Kisielice działań zmierzających do dokonania zmiany granic Gminy Kisielice w obrębie Pławty Wielkie, której konsekwencją będzie również korekta granic Gminy Prabuty, granic Powiatu Iławskiego i Powiatu Kwidzyńskiego oraz zmiana granic Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Pomorskiego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 Gmina Kisielice wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zmiany granic Gminy Kisielice (w obrębie miejscowości Pławty Wielkie). Zmiana obejmuje nieznaczny obszar (dwa budynki), grunty o łącznej powierzchni 15.9084 ha położone w Gminie Prabuty, obręb Grodziec. Konsekwencją tych zmian będzie również korekta granic Gminy Prabuty, granic Powiatu Iławskiego i Powiatu Kwidzyńskiego oraz zmiana granic Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Województwa Pomorskiego. Zgodnie z art. 4b pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  Gmina Kisielice do wniosku o zmianę musi dołączyć opinie rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatu lub województw opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województwa.

 Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Pławty Wielkie zostały przeprowadzone przez Gminę Kisielcie. Lokalna społeczność opowiedziała się za zmianą .

Za dokonaniem zmiany, o której mowa wyżej przemawia fakt, że ustalenie nowego przebiegu granicy Powiatu umożliwi utworzenie jednorodnego ze względu na układ osadniczy, przestrzenny i uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe obszaru sołectwa Pławty Wielkie w gminie Kisielice.

W oparciu o dokonaną analizę stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków nie stwierdzono jakichkolwiek przeszkód w wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie dokonania proponowanej zmiany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:45