Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VI/52/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.

Uchwała Nr VI/52/2007
                               Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                  z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

                                              §1

Określa się zadania oraz wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2007 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

                                             §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                            §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                          UZASADNIENIE

  Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z poźn. zm.) Zarząd Funduszu przekazał informację o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem, przypadających Powiatowi na realizację zadań w roku 2007. I tak odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
pkt 1 – Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - około 1 osoba
pkt 2 - Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych - około 8 osób
pkt 3 – Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz - około 20 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
2. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
pkt 1 – Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania WTZ – 89 uczestników
pkt 2 - Turnusy rehabilitacyjne
- osoby dorosłe - około 280 osób - dzieci i młodzież - około 280 osób
pkt 3 – Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - około 25 umów
pkt 4 – Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- osoby dorosłe - około 450 osób - dzieci i młodzież - około 200 osób
pkt 5 – Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- osoby dorosłe - około 70 osób - dzieci i młodzież - około 20 osób
  W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych środki finansowe zostały zaplanowane na rok 2007 na poszczególne zadania według rozeznanych potrzeb.
  Ponadto projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spełnia wymogi określone w art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

                                                        Załącznik Nr 1 
                                                       do uchwałyVI/52/2007
                                                       Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                       z dnia 26 marca 2007 r.


Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 przeznaczonych na poszczególne zadania 


I Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

50.000 zł.

 

 

 

1. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – art. 12

20.000 zł.

2. Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych              (art. 38 i 40)

10.000 zł.

3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na    rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy   i niepozostających w zatrudnieniu (art. 38 i 40)

20.000 zł.

 

 

II Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

2.033.374 zł.

 

 

 

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej                          (art. 35a ust. 1 pkt 8)

1.193.846 zł.

 

 

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych             i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 35a ust. 1 pkt 7 lit. a  
a)      osoby dorosłe niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna

 

 

 

 

 

190.000 zł.

 

120.000 zł.

3. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 

a) osoby dorosłe niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna

 

 

 

 

 

15.000 zł.

 

35.000 zł.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

  a)      osoby dorosłe niepełnosprawne
b)       dzieci i młodzież niepełnosprawna        

 

 

 

139.528 zł.

 

  80.000 zł.

5. Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnym potrzebami osób niepełnosprawnych

 

a)      osoby dorosłe niepełnosprawne
b)       dzieci i młodzież niepełnosprawna         

 

 

 

190.000 zł.

 

70.000 zł.

III Środki dla powiatu ogółem

2.083.374 zł.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 30-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 12:14