Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLV/335/06 z dnia 2006-03-27 w sprawie zatwierdzenia projektu: "Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała Nr XLV/335/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 marca 2006r.

  

w sprawie zatwierdzenia projektu: ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)  jako jednostce podległej, oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do wydania imiennego pełnomocnictwa dla Kierownika PCPR do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizowanego projektu, zgłaszanego na konkurs na Działanie 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

  

            Na podstawie art.4 ust.1 pkt.5 i art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 35a ust.1 pkt. 4 i art. 47 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 30 stycznia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Dz. U. z dnia 23 lutego 2006 r. Nr 29, poz. 206), wraz z dokumentami uszczegóławiającymi.

 

                                               Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

                                                                       § 1 

1.    Zatwierdza się projekt: ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych?, finansowany ze środków Unii Europejskiej – EFS i ze środków PFRON, zgłaszany na konkurs na Działanie 1.4 SPO RZL - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych?, schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy?, stanowiący Załącznik do Uchwały. 

2.    Powierza się realizację projektu podległej jednostce: Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

3.    Upoważnia się Zarząd Powiatu do wydania imiennego pełnomocnictwa dla Kierownika PCPR do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizowanego projektu. 

                                                                       § 2

 

W przypadku uzyskania środków na realizację projektu, upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania decyzji związanych z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy.  

 

                                                                       § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                            Uzasadnienie  

Powiat Kwidzyński zamierza pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 71,8 % i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 28,2 % na realizację projektu: ,,Diagnoza uwarunkowań aktywności zawodowej oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych? w ramach konkursu na Działanie 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - ,,Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych?, schemat a) ,,Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy?, którego realizację chce powierzyć jednostce podległej: Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.4 (PFRON) wymaga, z konsekwencją odrzucenia projektu: zatwierdzenia projektu przez Radę Powiatu, zaś w przypadku powierzenia realizacji projektu podległej jednostce, decyzję Rady Powiatu o powierzeniu realizacji zadania danej jednostce oraz upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu do wydania imiennego pełnomocnictwa dla kierownika jednostki do podejmowania wiążących decyzji w zakresie realizowanego projektu.

   W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 22-11-2010 18:42