Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 186/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności w roku szkolnym 2012/2013.


Uchwała nr 186/12

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności w roku szkolnym 2012/2013.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyznacza się Panią Sylwię Więckowską - nauczyciela Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie do zastępowania Pani Aleksandry Czarnobaj - dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku jej nieobecności w roku szkolnym 2012/2013.

 

§ 2.

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Ponadto w myśl art. 32 ust. 1 tej ustawy zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Z kolei art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

W dniu 24 września 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Pani Aleksandry Czarnobaj - dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie o wyznaczenie Pani Sylwii Więckowskiej - zatrudnionej w zespole na stanowisku pedagoga szkolnego do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie podczas nieobecności w roku szkolnym 2012/2013. Pani Sylwia Więckowska pismem z dnia 24 września 2012 r., które w tym samym dniu wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, wyraziła zgodę na to zastępstwo.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę fakt, iż w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie nie utworzono stanowiska wicedyrektora, uzasadnione jest wyznaczenie przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego nauczyciela zatrudnionego w tym zespole - Pani Sylwii Więckowskiej do zastępowania dyrektora - pani Aleksandry Czarnobaj w przypadku jej nieobecności w roku szkolnym 2012/2013.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 28-09-2012 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 28-09-2012 08:45