Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 303/13 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu.


Uchwała nr 303/13

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 listopada 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII /227/ 2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, określa się szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w 2014 roku oraz wysokość środków na zadania w zakresie:

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40.000 zł

  2. kultury fizycznej i sportu - 30.000 zł.

 

§ 2

 

  1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

 

§ 3

 

Otwarty konkurs ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszcza na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 15-11-2013 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 15-11-2013 07:17