Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 326/14 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie dalszego pełnomocnictwa Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy".


Uchwała nr 326/14

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie dalszego pełnomocnictwa Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy”.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t j Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t j Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) w związku z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t j Dz. U. z 2009 r., Nr 89, poz. 712 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Jerzemu Bartnickiemu - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy”.

Pełnomocnictwo obejmuje okres od 01.01.2014 do 30.04.2015.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kwidzyn, dnia 16 stycznia 2004 r.

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na mocy uchwały nr 236/14 z dnia 16 stycznia 2014r. udziela Jerzemu Bartnickiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, w sprawie realizacji projektu, w tym do: podpisywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania oraz aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz innych decyzji wiążących, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy”

Pełnomocnictwo obejmuje okres od 01.01.2014 do 30.04.2015.

 

Uzasadnienie

 

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego decyzji o wydłużeniu do 31.12.2014 roku okresu realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” okres pełnomocnictwa Dyrektora Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu należy przedłużyć do 30.04.2015 r. Umożliwi to sprawną realizację oraz końcowe rozliczenie projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-01-2014 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-01-2014 09:26