Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/43/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/78/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 30 WRZEŚNIA 2019R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)

Uchwała Nr III/15/2018

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019.

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

 

§ 4

 

Z dniem 01.01.2019r. traci moc uchwała Nr XXVII/153/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.

 

§ 5

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. objaśnienia do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 14-12-2018 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 11-12-2019 11:07