Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała III/11/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego. 2018-12-14 07:48
dokument Uchwała III/12/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?". 2018-12-14 08:20
dokument Uchwała III/13/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/162/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/174/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR V/30/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2019R.) 2019-02-01 11:10
dokument Uchwała III/14/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej", zmienionej uchwałą nr XXVIII/161/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej". 2018-12-14 08:30
dokument Uchwała III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/43/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/78/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 30 WRZEŚNIA 2019R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.) 2019-12-11 11:07
dokument Uchwała III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019. (ZMIENIONA UCHWAŁĄ VIII/44/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 29 KWIETNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ XI/79/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 30 WRZEŚNIA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XII/92/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2019R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XIII/101/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRAUDNIA 2019 R.) 2019-12-11 11:06