Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 319/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Uchwała  nr 319/05
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 6 maja 2005 roku

 

 w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia,  wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

 Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII /206/ 2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005? 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.

Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w "Rocznym programie współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII /206/ 2004 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005", szczegółowy rodzaj zlecanego zadania publicznego przewidzianego do zlecenia w zakresie kultury oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1.      Organizacja XVI  pleneru malarsko – rzeźbiarskiego do – 5.000 zł;

2.      Zorganizowanie festynu historyczno – artystycznego na temat dawnego zamku biskupów pomezańskich w Prabutach  – do 5.000 zł;

3.      Sztuka dostępna dla każdego dziecka  - ?Wyprawa do Teatru? -  powiat środowiskom wiejskim do – 3.000 zł;

4.      Powiatowy przegląd prac twórców ludowych – bliżej sztuki – do 5.000 zł;

5.      Ogólnopolska giełda piosenki poetyckiej ?Wieczorne Nastroje? – do 4.000 zł;

6.      Upowszechnianie kultury ludowej w kraju – do 5.000 zł;

§ 2.

1.     Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2.     Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 11-05-2016 08:52