Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2021 r.
2 Sesja Nr XXVIII w dniu 27 września 2021 r. o godz.15:30
3 Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2022 rok.
4 Uchwała nr 309/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
5 Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2021r.
6 Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
7 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo).
8 Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2021 r.
9 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont nawierzchni istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Nebrowo Wielkie.
10 Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.