Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 2. Uchwała Nr 164/p117/F/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2023 - 2026.
2 Uchwała Nr 165/p117/P/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
3 Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. teleopieki
4 Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2022 r.
5 Uchwała Nr 520/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy".
6 Uchwała Nr 519/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r.
7 Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30
8 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2023r.
9 Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w celu doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie".
10 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2023 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych.