Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022
2 Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022.
3 Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy ''.
4 Uchwala Nr 473/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.
5 Uchwała Nr 472/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r.
6 Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie.
7 Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. kształcenia w zakresie przedmiotów, które według ramowych planów nauczania w zależności od decyzji Dyrektora placówki, są w szkolnych planach nauczania przedmiotami kształcenia zawodowego teoretycznego lub przedmiotami ksztalcenia praktycznego.
8 Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych.
9 Uchwała Nr XXXVI/199/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
10 Uchwała Nr XXXVI/198/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r.