Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2022 rok. 2021-09-15 14:16
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2021-07-29 12:28
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych- "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2021-07-01 13:03
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2021-07-01 13:01
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2021-06-01 12:35
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego O udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczonego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 2021-05-05 09:55
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2021-01-14 12:23
dokument Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2021 roku 2020-12-17 13:41
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2021 roku 2020-12-17 11:52
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 2020-11-19 14:54
dokument Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 2020-09-24 11:21
dokument Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w 2020 r. 2020-09-18 14:02
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. 2020-05-29 08:42
dokument Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w 2020 r. w zakresie rehabilitacji społecznej. 2020-05-15 09:27
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". 2020-04-30 10:23
dokument Unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, Barcice 66, 82-420 Ryjewo, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2020-04-17 08:58
dokument Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - dotyczy konkursu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2020-04-08 09:14
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2020-03-12 10:41
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2020-01-17 11:01
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2019-12-19 13:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2019-12-05 11:03
dokument Roczny program współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-12-04 11:09
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-05-28 08:41
dokument Informacja w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. 2017-04-21 08:44
katalog PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW - KATALOG -
katalog GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - KATALOG -
katalog DYŻURY APTEK - KATALOG -
katalog OGŁOSZENIA - KATALOG -