Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku dotyczący wspierania działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności - z terenu miasta Kwidzyna. 2024-05-28 13:35
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - ''Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2024-04-09 12:30
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu. 2024-05-28 14:20
dokument Wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2024 r na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2024r. 2024-05-28 14:19
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej w 2024r. 2023-12-07 11:41
dokument Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2024 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-11-23 14:05
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2023-11-23 13:59
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2024r. 2023-11-09 12:13
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2024 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2023-10-26 12:38
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w roku 2024 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2023-10-26 12:33
dokument Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej za rok 2023. 2023-10-24 12:15
dokument Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. 2023-10-20 13:02
katalog Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro. - KATALOG -
dokument Ogłoszenie o konsultacjach do projektu rocznego programu współpracy za rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-09-15 12:07
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla maksymalnie 5 osób z terenu powiatu kwidzyńskiego. 2023-08-28 14:09
dokument Wyniki postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2023-07-20 11:04
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2023-07-11 11:35
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2023-07-10 14:24
dokument Informacja o wynikach postepowania w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku 2023-06-30 07:25
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. -"Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" - dla maksymalnie 5 osób z terenu powiatu kwidzyńskiego. 2023-06-22 11:06
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności"- z terenu Kwidzyna. 2023-06-22 11:03
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" 2023-06-14 11:11
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 2023-06-09 07:09
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. 2023-06-09 07:03
dokument Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-06-01 11:41
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-05-18 11:57
dokument Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 2023-05-11 14:12
dokument Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 2023-05-11 13:02
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności" 2023-05-11 12:57
dokument ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla maksymalnie 5 osób z terenu powiatu kwidzyńskiego. 2023-05-11 12:55
dokument Informacja o możliwości składania opinii i uwag odnośnie Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-04-14 11:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. -"Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"- dla maksymalnie 5 osób z terenu powiatu kwidzyńskiego 2023-04-13 12:49
dokument Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2023-04-06 12:18
dokument Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". 2023-03-17 11:56
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu (na podstawie art. 15 ust.2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. 2023-01-12 10:42
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. 2022-12-13 12:47
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2023 -2027 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie 2024-03-28 13:43
dokument Informacja z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie pomocy społecznej -"Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej" 2022-12-08 14:14
dokument Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2023r. 2022-11-25 14:14
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2023-2027 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie. 2024-03-28 13:41
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2022-08-03 11:04
dokument Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2022-08-02 12:24
dokument Informacji o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora ,,Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025". 2022-05-26 14:15
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025". 2022-04-29 09:39
katalog PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - KATALOG -
katalog GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - KATALOG -
katalog DYŻURY APTEK - KATALOG -
katalog OGŁOSZENIA - KATALOG -