Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy postępowania pn. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2024-06-13 11:48
dokument Informacja o wynikach postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Naprawa nawierzchni drogi gruntowej powiatowej 3232G Rakowice - Krzykosy 2024-06-07 09:05
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usługi w zakresie wykonania analizy i poprawy zapisu oznaczenia użytków gruntowych w zakresie gruntów pod rowami oznaczonych symbolem "W" oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych symbolem "Lz" wykazanych bez klasy bonitacyjnej w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru powiatu kwidzyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 2024-06-06 12:20
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usługi w zakresie wykonania analizy i przygotowania raportów rozbieżności z porównania wpisów w Dziale I - O Oznaczenie nieruchomości oraz Dziale II Własność ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych na terenie powiatu kwidzyńskiego z odpowiadającymi im danymi w powiatowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków. 2024-06-06 12:18
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2024-06-06 09:15
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:,,Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych". 2024-04-29 07:30
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3113G Nowa Wioska - Klasztorek (dokumentacja) 2024-03-13 07:46
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja). 2024-02-14 09:21
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3226G DP 3240G-Olszanica (dokumentacja). 2024-02-14 09:12
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec-Morawy 2024-02-13 08:57
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3226G DP 3240G-Olszanica (dokumentacja). 2024-02-13 08:51
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja) 2024-02-13 08:50
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.:Naprawa dróg gruntowych. 2024-01-23 08:53
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa dróg nr 3145G granica powiatu-Jakubowo-Obrzynowo oraz nr 3218G Raniewo-Stary Kamień 2024-01-08 14:05
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2024 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. 2023-11-29 14:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn: Uzupełnienie poboczy dróg powiatowych kruszywem łamanym. 2023-11-27 12:36
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont odwodnienia dróg - polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. 2023-10-30 14:08
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją. 2023-10-11 13:55
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty. 2023-09-13 07:37
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-08-08 09:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2023-07-03 14:44
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni dróg powiatowych nr 3231G i 3233G masą bitumiczną. 2023-07-03 09:11
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000 - 3+300. 2023-06-13 08:02
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych". 2023-05-31 08:14
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług pn.: Usuwanie pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 2023-05-23 11:55
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej mającej na celu doprowadzenie do zwiększenia efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku starostwa wraz z dokumentacją" 2023-04-26 07:15
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-04-13 09:54
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.inwestycyjnego ,,Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie''. 2023-04-03 09:42
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-02-24 10:12
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usługi specjalistów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu budowania relacji w rodzinie, w środowisku, rodzic - dziecko, kompetencji społecznych, aktywnego poruszania się po polskim rynku pracy oraz konsultacji specjalistycznych, w tym psychologicznych i psychoterapeutycznych dla uczestników grantu". 2023-02-10 13:41