Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Joanna Wójtowicz 2022-11-30 14:07:42
Magdalena Łapacz 2022-11-30 13:51:39
Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 13:46:45
Maj Magdalena Łapacz 2022-11-30 13:45:07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-30 11:28:17
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022r.w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo na działkach geodezyjnych nr 25, obręb Górki, nr 54, 19/1, 20/12, 19/12, 19/7, 76/4, 76/7, 76/6, 76/2, 20/11, 20/16, 76/34, 76/23, 76/31 obręb Dankowo, gmina Kwidzyn. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-30 10:01:05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: dostosowania obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 dla wytypowanych obrębów miasta Kwidzyna i wytypowanych obrębów gminy Kwidzyn-W do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.4 " - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-30 09:56:52
2. Uchwała Nr 164/p117/F/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu kwidzyńskiego na lata 2023 - 2026. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:49:57
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:49:03
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:48:53
2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:48:40
Uchwała Nr 165/p117/P/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:45:28
Uchwała Nr 165/p117/P/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu kwidzyńskiego na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:45:13
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. teleopieki Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-30 09:22:33
listopad Magdalena Łapacz 2022-11-30 08:47:07
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-29 10:48:14
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - grudzień 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-29 10:47:45
Uchwała Nr 520/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-29 10:11:07
Uchwała Nr 520/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-29 10:07:14
Uchwała Nr 519/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-29 10:03:58
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-28 09:34:51
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-28 09:33:08
listopad Magdalena Łapacz 2022-11-28 08:02:06
Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 15:03:40
Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 15:01:14
Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:58:48
Sesja Nr XL w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:52:44
Radni Rady Powiatu Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:16:20
Komisja planu gospodarczego, budżetu i finansów Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:15:25
Komisja ds. wsi i infrastruktury wiejskiej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:14:59
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2023r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-25 14:14:03
Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w celu doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie". Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-24 14:14:20
Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w celu doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie". Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-24 14:13:47
Joanna Wójtowicz 2022-11-23 13:44:37
listopad Joanna Wójtowicz 2022-11-23 13:42:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2023 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-11-23 12:05:19
listopad Magdalena Łapacz 2022-11-23 10:27:38
Uchwała Nr 518/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2023 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-23 08:30:55
Uchwała Nr 518/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2023 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-23 08:30:09
Uchwała Nr 518/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2023 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-11-23 08:29:21