Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2023 r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 12:34:18
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2023 r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 12:34:05
Magdalena Łapacz 2023-09-28 09:46:45
Uchwała Nr 661/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24.08.2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy".TRACI MOC UCHWAŁA NR 656/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2023R. UCHWAŁA TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA 671/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28.09.2023r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:32:54
Uchwała Nr 661/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24.08.2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy".TRACI MOC UCHWAŁA NR 656/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2023R. UCHWAŁA TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA 671/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28.09.2023r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:32:21
Uchwała Nr 670/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2023r. TRACI MOC UCHWAŁA NR 661/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 SIERPNIA 2023R. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:30:14
Uchwała Nr 671/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28.09.2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:27:21
Uchwała Nr 670/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2023r. TRACI MOC UCHWAŁA NR 661/23 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 SIERPNIA 2023R. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:23:18
Uchwała Nr 669/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2023r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-28 09:21:08
Sesja Nr XLVIII w dniu 25 września 2023 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 11:26:33
Uchwała Nr XLVIII/254/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023r. o zmianie uchwały nr XL/218/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 11:03:40
Uchwała Nr XLVIII/254/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023r. o zmianie uchwały nr XL/218/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:50:54
Uchwała Nr XLVIII/253/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr XL/219/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:45:52
Uchwała Nr XLVIII/254/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023r. o zmianie uchwały nr XL/218/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:45:40
Uchwała Nr XLVIII/253/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr XL/219/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:35:56
Uchwała Nr XLVIII/253/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr XL/219/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:35:36
Uchwała Nr XLVIII/253/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr XL/219/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2023 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:34:46
Wrzesień 2023r. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-26 10:32:37
Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-25 11:31:13
Joanna Wójtowicz 2023-09-21 14:22:56
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawny do jej udostępnienia: - dz. 112/2 w obrębie Sypanica, gm. Prabuty Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-21 12:18:37
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawny: - dz. 251 w obrębie Ryjewo, gm. Ryjewo Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-21 12:17:59
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawny: - dz. 251 w obrębie Ryjewo, gm. Ryjewo Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-21 12:17:35
Uchwała nr 668/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2023/2024, w grupie międzyszkolnej, dodatkowej nauki języka polskiego dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-21 09:34:03
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. rekrutacji do internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Marii- Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie na rok szkolny 2023/2024. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-21 08:42:09
Magdalena Łapacz 2023-09-21 08:31:00
Magdalena Łapacz 2023-09-20 07:09:00
Magdalena Łapacz 2023-09-20 07:04:10
Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-19 11:05:08
Informacja z zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro: Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-19 11:04:05
Sesja Nr XLVIII w dniu 25 września 2023 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-19 09:31:55
Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-19 07:48:39
Zaktualizowany plan postępowań 2023_BZP 00001597_05_P Marcin Lewandowski 2023-09-18 14:18:49
2018 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-18 10:29:03
Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-18 10:27:15
Wykaz nr SP 4/2023 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-18 08:25:43
Sesja Nr XLVIII w dniu 25 września 2023 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-18 07:23:27
Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-15 14:51:04
Patrycja Rozmysłowicz 2023-09-15 14:49:11
Joanna Wójtowicz 2023-09-15 14:29:16