Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
maj Joanna Wójtowicz 2021-06-15 14:30:30
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-06-15 14:29:15
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Rafał Chrzanowski 2021-06-15 11:46:07
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 Rafał Chrzanowski 2021-06-15 11:46:01
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu maju 2021 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-14 14:30:27
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu czerwcu 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-14 14:30:13
Tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200. Marcin Lewandowski 2021-06-14 14:27:13
czerwiec Magdalena Łapacz 2021-06-11 13:18:58
czerwiec Magdalena Łapacz 2021-06-11 13:18:19
czerwiec Magdalena Łapacz 2021-06-11 13:16:25
Tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200. Marcin Lewandowski 2021-06-11 12:45:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi powiatowej nr 3222G odc. od 2+534 do 2+889. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-11 11:44:16
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-06-10 14:02:03
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-06-10 14:01:23
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-10 11:17:57
Uchwała Nr 266/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-10 11:16:54
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Tczewskiej i Zimnej w Kwidzynie zlokalizowanej na działkach: 68, 77/7, 161/3, 64/18, 76/24, 76/11, 76/13, 76/1, 70, 69/8, 64/11, 64/34, 62/3, 62/1, 62/2, 60, 42/3, 43, 61, 69/1, 58, 45/6, 45/1, 71/1, 72/7, 54/1, 53, 47, 48, 49, 50, 51, 72/6, 72/3, 72/5, 72/4, 73, 89/2, obręb nr 0001, miasto Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo Pomorskie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-09 08:56:37
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-08 13:30:08
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-08 13:28:28
Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-08 09:16:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-07 13:00:50
Tryb podstawowy -wariant I ( bez negocjacji) pn. zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w r.p.Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim -większa zatrudnialność uczniów Renata Żmuda 2021-06-07 12:12:08
Uchwała Nr 268/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-07 10:48:52
Uchwała Nr 268/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-07 10:15:08
Uchwała Nr 268/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-07 10:14:32
Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-07 08:54:36
maj Joanna Wójtowicz 2021-06-02 14:29:14
marzec Joanna Wójtowicz 2021-06-02 14:26:33
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:27:43
Uchwała Nr 267/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wznowienia działalności na terenie powiatu kwidzyńskiego powiatowego środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:23:24
Uchwała Nr 266/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:20:38
Uchwała Nr 266/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:20:09
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:18:08
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:17:52
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:17:33
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:17:07
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:15:52
Uchwała Nr 265/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:15:08
Czerwiec 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-02 09:12:08
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot.funkcjonowania Państwa instytucji w zakresie realizacji zamówień publicznych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-06-01 12:52:25