Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020- 2021 na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. poz. 1696, z późniejszymi zmianami)

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. poz. 1696, z późniejszymi zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

L.p.

Zakres działalności

Realizujących działania wynikające z art.6 ustaw

Sposób realizacji

Czas realizacji

1.

Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

administrator systemu informatycznego

-zamieszczenie informacji na stronie BIP

listopad

2020

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

do dostępności w zakresie:

l/architektonicznym

2/cyfrowym

3/informacyjno-komunikacyjnym

 

koordynator

podanie  na stronie internetowej BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustaw

w całym okresie działania

3.

Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

koordynator

przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie

-architektonicznym,

- cyfrowym

-informatycznym wynikającym z art.6 ustawy

grudzień

2020

4.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie  do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy

 styczeń,

   2021

5.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

luty

2021

6.

Monitorowanie działalności podmiotu zapewniającej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

koordynator

Spotkania z ekspertami odnośnie usuwania barier dla osób ze szczególnymi potrzebami.

w całym okresie działania

7.

Sporządzenie raportu  o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy

 

koordynator

Przygotowanie raportu na podstawie analizy stanu obiektu

marzec 2021

8.

Podanie raportu zbiorczego do publicznej wiadomości

koordynator

Przekazanie Raportu o stanie dostępności do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatu Kwidzyńskiego

 

marzec 2021

 

Minimalne wymagania zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami (Dz.U. z 2019r. poz. 1696, z późniejszymi zmianami) wraz z wnioskiem zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego.         

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021r zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. poz. 1696, z późniejszymi zmianami)                      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-03-2021 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-03-2021 15:52