Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja nt. kosztów funkcjionowania Urzędu - 05.01.2017 r. 2017-11-14 12:30
dokument Informacja nt. statutu klubu KOP Rodło Kwidzyn - 05.01.2017 r. 2017-11-14 12:29
dokument Informacja nt. działek na terenie jednostki administracyjnej - 16.02.2017 r. 2017-11-14 12:28
dokument Informacja nt nieodpłatnej pomocy prawnej - 22.02.2017 r. 2017-12-20 09:47
dokument Informacja nt. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 17.03.2017 r. 2019-11-14 06:59
dokument Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej - 23.04.2017 r. 2017-12-20 09:48
dokument Informacja nt. konkursu na nieodpłatną pomoc prawną - 27.03.2017 r. 2017-12-20 09:48
dokument Informacja nt. umów na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - 04.04.2017 r. 2017-12-20 09:48
dokument Informacja nt. pozwoleń na budowę - 14.04.2017 r. 2017-11-14 12:24
dokument Informacja nt. sposobu wynagradzania księgowych dodatkowo zaangażowanych w realizację projektów - 19.04.2017 r. 2017-11-14 12:34
dokument Informacja nt. posiadanych zezwoleń na emisję zanieczyszczeń w Powiecie - 19.04.2017 r. 2019-11-14 07:04
dokument Informacja nt. podmiotów posiadających ważne zezwolenia na zbieranie odpadów - 20.04.2017 r. 2017-12-20 07:35
dokument Informacja nt. zatrzymywania pociagów na stacji Prabuty i Smętowo - 27.04.2017 r. 2017-12-20 09:49
dokument Informacja nt. aktualnej listy radnych - 04.05.2017 r. 2017-12-20 07:32
dokument Informacja nt. edukacji prawnej w powiecie w 2016 r. i 2017 r. - 05.05. 2017 r. 2017-12-20 07:36
dokument Informacja nt. transportu drogowego - 12.05.2017 r. 2019-11-14 07:09
dokument Informacja nt. decyzji o pozwolenie na budowę farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych - 15.05.2017 r. 2017-12-20 09:50
dokument Informacja nt. e-maili do jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe - 24.05.2017 r. 2017-12-20 07:46
dokument Informacja nt. podmiotów gospodarczych posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego - 08.06.2017 r. 2017-12-20 07:48
dokument Informacja nt. doradców, asystentów - 12.06.2017 r. 2017-12-20 07:50
dokument Informacja nt. napraw, remontów i bieżącego utrzymania dróg gruntowych - 12.06.2017 r. 2017-12-20 07:55
dokument Informacja nt rejestracji pojazdów - 21.06.2017 r. 2019-11-14 07:17
dokument Informacja nt. projektu Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce - 28.06.2017 r. 2019-11-14 07:24
dokument Informacja nt. obsługi prawnej - 28.06.2017 r. 2017-12-20 08:01
dokument Informacja nt. równości płci - 02.07.2017 r. 2017-12-20 08:32
dokument Informacja nt. szkół policealnych - 04.07.2017 r. 2017-12-20 08:38
dokument Informacja nt. funduszy przekazanych do Straży Pożarnych - 14.07.2017 r. 2017-12-20 08:42
dokument Informacja nt. wykonywania regularnych przewozów osób w transporcie zbiorowym - 14. 07.2017 r. 2017-12-20 09:08
dokument Informacja nt. usuwania i przechowywania statków i innych jednostek pływających - 19.07.2017 r. 2017-12-20 09:13
dokument Informacja nt. wsparcia socjalnego dla osób z obywatelstwem ukraińskim - 26.07.2017 r. 2017-12-20 09:16
dokument Informacja nt. wysokości kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 r. - 14.07.2017 r. 2019-11-14 07:38
dokument Informacja nt. udostępnienia danych z SIO - 28.07.2017 r. 2019-11-14 07:42
dokument Informacja nt. korzystania z usług kancelari prawnej w spr. doradztwa podatkowego - 03.09.2017 r. 2017-12-20 09:30
dokument Informacja nt. konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej - 21.08.2017 r. 2017-12-20 09:32
dokument Informacja nt. funkcjinowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 12.09.2017 r. 2019-11-14 07:50
dokument Informacja nt. świadczenia usług przewozu towarów - 21.09.2017 r. 2017-12-20 10:04
dokument Informacja nt. konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w roku 2018 - 29.09.2017 r. 2019-11-14 07:54
dokument Informacja nt. konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w roku 2018 - 11.10.2017 r. 2019-11-14 07:58
dokument Informacja nt. świadczenia usług wysyłania powiadomień do mieszkańców - 11.10.2017 r. 2017-12-20 10:22
dokument Informacja nt. terminu ogłoszenia konkursu na nieodpłatną pomoc prawną w 2018 r. - 14.10.2017 r. 2019-11-14 08:05
dokument Informacja nt. rejestru cen i wartości nieruchomości - 27.10.2017 r. 2018-02-01 13:29
dokument Informacja nt. roli prasy samorządowej (urzędowej) w procesie komunikacji ze społeczeństwem - 06.11.2017 r. 2018-02-01 13:32
dokument Informacja nt. danych o sieci drogowej zarządzanej przez starostwo - 07.11.2017 r. 2018-02-01 13:35
dokument Informacja nt. wysokości wynagrodzenia Starosty, Wicestarosty, członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika a także wysokości diet radnych powiatu - 09.11.2017 r. 2018-02-01 13:39
dokument Informacja nt. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. i 2017 r. - 09.11.2017 r. 2018-02-02 07:59
dokument Informacja nt. kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania środków subwencji oswiatowej w latach 2011 - 2015 - 16.11.2017 r. 2018-02-02 08:02
dokument Informacja nt. pozwoleń budowlanych wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - 17.11.2017 r. 2018-02-02 08:03
dokument Informacja nt. wydanych pozytywnych decyzji o pozwoleniu na budowę, w latach 2013 - 2016 - 30.11.2017 r. 2018-02-02 08:06
dokument Informacja nt. zakupu kotłów na biomasę - 30.11.2017 r. 2019-11-14 09:47
dokument Informacja nt. Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu oraz Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości - 04.12.2017 r. 2018-02-02 08:12
dokument Informacja nt. projektów partnetskich - 05.12.2017 r. 2018-02-02 08:14
dokument Informacja nt. funkcjionowania na terenie powiatu w latach 2008 - 2016 szkół publicznych ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne podmioty, niż powiat - 03.12.2017 r. 2019-11-14 09:53
dokument Informacja nt. świadczenia usług przez Firmę Projektowo - Budowlaną Everest Tomasz Miler - 20.12.2017 r. 2018-02-02 08:18
dokument Informacja nt. remontu i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej - 22.12.217 r. 2019-11-14 10:19