Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 12:01:24
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:59:25
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:57:28
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:54:33
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:54:11
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:52:15
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:51:00
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 11:47:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-23 11:04:13
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:29:53
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:29:24
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Wniosek i odpowiedź dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:26:56
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Wniosek i odpowiedź dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz działalności szkół policealnych. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 10:26:37
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie wprowadzenia jednakowego pensum dla nauczycieli. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-22 14:05:04
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie wprowadzenia jednakowego pensum dla nauczycieli. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-22 13:55:49
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie wprowadzenia jednakowego pensum dla nauczycieli. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-22 13:55:18
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-21 10:38:34
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - lipiec 2022 r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-21 10:12:45
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-21 10:05:13
2020 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-21 09:34:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-21 07:38:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-20 12:09:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-15 15:28:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-15 15:00:52
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-15 13:52:04
Sesja Nr XXXVI w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-14 14:03:20
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-14 12:52:52
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 475/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 05 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 11:02:37
Uchwała Nr 471/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 11:01:17
Uchwała Nr 471/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 11:00:08
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 475/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 05 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 10:56:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2022 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 10:50:54
Uchwała Nr 388/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 258/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:49:01
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:47:12
Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji.( UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA NR 400/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:43:16
Uchwała Nr 400/21 Zarzadu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2021r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 311/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:41:10
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 402/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 469/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 CZERWCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:07:37
Uchwała Nr 402/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:04:34
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:00:33
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:58:34