Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr PK 4/2022 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:51:28
Wykaz nr PK 3/2022 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:45:42
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A. na pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły oraz wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód powierzchniowych oraz wylotów do wprowadzania ścieków do wód, na terenie działek nr 199/5 i 199/6 obręb Jarzębina, gm. Ryjewo, pow. kwidzyński oraz nr 304 obręb Polskie Gronowo, gm. Gniew, pow. tczewski, w ramach inwestycji pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-31 08:43:00
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-30 12:07:47
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:54:39
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:53:44
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-27 11:51:52
Uchwała Nr 466/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-27 08:18:16
Informacji o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora ,,Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2022-2025". Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-26 14:15:35
Uchwała Nr 466/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 12:00:09
Uchwała Nr 465/ 22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 11:10:36
Uchwała Nr 465/ 22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 11:06:49
Uchwała Nr 465/ 22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-26 11:04:34
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-24 13:04:08
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-24 12:17:24
Zaktualizowany Plan postepowan nr 2022_BZP 00003062_02_P Marcin Lewandowski 2022-05-24 10:56:07
2020 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-24 09:34:16
2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-24 09:30:40
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-24 08:56:27
Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-24 08:48:41
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-24 07:53:35
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-24 07:40:40
Maj Joanna Wójtowicz 2022-05-23 14:23:04
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2021 z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-23 10:59:14
Rok 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-23 10:55:30
Rok 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-23 10:55:13
Rok 2022 - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-23 10:55:08
Rok 2022 - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-05-23 10:55:01
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - czerwiec 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-23 07:40:28
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - czerwiec 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-23 07:40:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2022 Nr GD.ZUZ.4210.41.2022.ZCS - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-20 12:00:33
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-20 10:17:05
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-20 10:16:06
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-20 10:15:47
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-05-20 10:15:34
Maj Joanna Wójtowicz 2022-05-20 09:13:09
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-20 07:53:30
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-20 07:27:47
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Patrycja Rozmysłowicz 2022-05-20 07:25:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-05-19 12:53:38