Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/20/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 02.12.2002r. w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. 2010-11-22 21:32
dokument Uchwała nr III/21/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 02.12.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 2010-11-22 21:30
dokument Uchwała nr IV/22/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kwidzynie Nr L II / 355/ 2002 z dnia 26 sierpnia 2002r. 2010-11-22 21:29
dokument Uchwała nr IV/23/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prabutach w filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. 2010-11-22 21:28
dokument Uchwała nr IV/24/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie powierzenia zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 2010-11-22 21:26
dokument Uchwała nr IV/25/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/167/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 września 2000 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia oraz dodatku mieszkaniowego. 2010-11-22 21:25
dokument Uchwała nr IV/26/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu powiatu kwidzyńskiego. 2010-11-22 21:24
dokument Uchwała nr IV/27/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.12.2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003. 2010-11-22 21:24