Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2010

1. Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 73/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. dotyczącego wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2000 do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu kwidzyńskiego.

2. Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 stycznia 2010 r.  w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 16/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007r., Zarządzeniem Nr 5/2008r. Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2008r. oraz Zarządzeniem nr 1/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2009r.

3. Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów do organów samorządowych w roku 2010.

4. Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii oświatowej powiatu kwidzyńskiego.

5. Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia jako obowiązującego systemu informatycznego EWID 2007 do prowadzenia obiektowej mapy zasadniczej dla miasta Kwidzyna wraz z ustaleniem standardu numerycznego przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego

6. Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału zadań w zakresie realizacji projektu Kwidzyński System Informacji Przestrzennej na rok 2010

7. Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w roku szkolnym 2010/2011

8. Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zlecenia upoważnionym podmiotom zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia Domów dla Dzieci w Kwidzynie.

9. Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku

10. Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2010

11. Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2010

12. Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

13. Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie organizacji i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie. Straciło moc. Obowiązuje Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

14. Zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej w starostwie na podstawie Uchwały Nr 300/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27.01.05r.

15. Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

16. Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przygotowania projektu powiatu z udziałem dofinansowania unijnego pn. „Rozwój usług elektronicznych  w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego”.

17. Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 35/2009 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.

18. Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

19. Zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu kwidzyńskiego. Straciło moc. Obowiązuje Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.

20. Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński

21. Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2010/2011.

22. Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

23. Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.

24. Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektów powiatu kwidzyńskiego współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

25. Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.

26. Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie odwołania stanu alarmowego przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

27. Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.

28. Zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej  kontroli finansowej.

29. Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenie Zarządzenia nr 32 z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie zasad ogólnych przyznawania pomocy pracownikom starostwa uzupełniającym wykształcenie ze zmiana wprowadzoną Zarządzeniem Nr 44 z dnia 20.10.2004r.

30. Zarządzenie Nr 30/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektów SOSW w Barcicach”.

31. Zarządzenie Nr 31/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nałożenia na Pana Pawła Marciniaka – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

 

32. Zarządzenie Nr 32/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nałożenia na Panią Sylwię Więckowską – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

 

33.   Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nałożenia na Panią Natalię Haydarzhi – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

34.  Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nałożenia na Pana Romana Rusina – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

35. Zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński w roku szkolnym 2010-2011.

36. Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 22 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie z póź. zm.

37. Zarządzenie Nr 37/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji „Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego – strategia na lata 2010-2015”.

38. Zarządzenie Nr 38/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

39. Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o nagrodę starosty Kwidzyńskiego na rok 2010r.

40. Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 października 2010r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku trwałego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do majątku zużytego lub zbędnego.

41. Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu praktycznego pod nazwą – katastrofa drogowa z udziałem autokaru „Licze 2010”.

42. Zarządzenie Nr 42/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

43. Zarządzenie Nr 43/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

44. Zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

45. Zarządzenie Nr 45/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji.

46. Zarządzenie Nr 46/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie likwidacji nieaktualnych druków ścisłego zarachowania.

47. Zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do spraw uzgodnień ewidencji nieruchomości Powiatu Kwidzyńskiego.

48. Zarządzenie Nr 48/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wartości 1 m2powierzchni nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego, dla celów ewidencyjnych.

49. Zarządzenie Nr 49/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 grudnia 2010r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 28/2010 z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

50. Zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia limitówkwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego jednostki organizacyjnej. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNA ZARZĄDZENIE NR 46/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2019R.)

51. Zarządzenie Nr 51/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

52. Zarządzenie Nr 52/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

53. Zarządzenie Nr 53/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z udostępnieniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte opłatami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie Wyryków i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 04.37.333)

54. Zarządzenie Nr 54/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Powiecie Kwidzyńskim.

55. Zarządzenie Nr 55/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 43/2010 z dnia 28 października 2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Żygałko 08-01-2010 20:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 20-11-2019 08:46