Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 277/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

 

Uchwała Nr 277/2010

 

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV/100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:
   
§ 1

1.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktu:

 

 

L.P.

 

Priorytet

 

Projektodawca

 

Tytuł projektu

 

Czas realizacji

 

Szacunkowa kwota

 

59.

 

 

 

IX

 

Szkoła Podstawowa Czarne Dolne

 

„Budujemy naszą przyszłość”

 

 

01.VIII.2010- 31.VII.2012

 

750 000 PLN

 

60.

 

IX

 

Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa"

Kwidzyn

 

„Eksperyment - cykl zajęć przyrodniczo- matematycznych dla dzieci z Gminy Ryjewo”

 

VIII.2010 - XI.2012

 

900 000 PLN

 

61.

 

IX

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych DELTA Kwidzyn

"Delta-równe szanse, pewniejszy start-nowatorski projekt kierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzający do wyrównania szans rozwojowych i edukacyjnych"

 

01.IX.2010-

15.X.2012

 

3 000 000 PLN

 

62.

 

IX

Urząd Gminy w Sadlinkach/ Zespół Szkół w Sadlinkach

 

„Dziś uczeń - jutro obywatel Europy”

 

01.VIII.2010- 31.VII.2012

 

1 427 380 PLN

 

63.

 

 

 

 

IX

 

Powiat Kwidzyński/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

 

„Zainwestuj w siebie II - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego”

 

02.VIII.2010-29.VII.2011

 

560 000 PLN

 

64.

 

 

 

 

IX

 

Spółdzielnia Socjalna INFO w Kwidzynie

 

,,Wyrównanie szans edukacyjnych” dla dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu kwidzyńskiego

 

IX. 2010 - VIII 2012

 

1 000 000 PLN

 

2. Zmieniona lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej jest wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.

Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco - opiniującym dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.

Od miesiąca stycznia br. trwają konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęły fiszki projektowe z prośbą o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-04-2010 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wodejko 30-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 09-11-2016 11:02