Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLII/255/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2009 2010-04-06 10:50
dokument Uchwała Nr XLII/256/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. 2010-04-06 10:56
dokument Uchwała Nr XLII/257/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program wyrównywania różnic między regionami II 2010-04-06 11:02
dokument Uchwała nr XLII/258/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. o zmianie uchwały nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010. 2010-04-06 11:23
dokument Uchwała Nr XLII/259/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego jako członka wspierającego do stowarzyszenia działającego pod nazwą Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią z siedzibą w miejscowości Górki 3. 2010-04-06 11:26
dokument Uchwała Nr XLII/260/2010 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do zarządu stowarzyszenia Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią z siedzibą w miejscowości Górki 3 2010-04-06 11:29
dokument Uchwała Nr XLII/261/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. 2010-04-06 11:35
dokument Uchwała Nr XLII/262/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kwidzynie. 2010-04-06 11:38
dokument Uchwała Nr XLII/263/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. 2010-04-06 11:41
dokument Uchwała Nr XLII/264/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-04-06 11:44
dokument Uchwała Nr XLII/265/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 2010-04-06 11:47
dokument Uchwała Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie założenia Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. 2010-04-06 11:56
dokument Uchwała Nr XLII/267/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2010-04-06 12:04
dokument Uchwała nr XLII/268/10 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2010 r. 2010-04-06 12:11
dokument Uchwała Nr XLII/269/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego. 2010-04-06 12:15
dokument Uchwała Nr XLII/270/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kwidzynie. 2010-04-06 12:17
dokument Uchwała Nr XLII/271/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Kwidzyńskiego. 2010-04-06 12:20