Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 278/ 2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Marioli Jagiellak.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 217/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.) 2016-11-09 11:05
dokument Uchwała Nr 279/ 2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Beacie Szynkiewicz. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 217/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.) 2016-11-09 11:05
dokument Uchwała nr 280/ 2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Annie Dudziak-Grabarek. 2010-04-06 12:37
dokument Uchwała nr 281/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Alicji Szwed. 2010-04-06 12:37
dokument Uchwała Nr 282/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2010 r. 2010-04-23 11:11
dokument Uchwała Nr 283/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR. 263/10 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 STYCZNIA 2010 R.) (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR. 290/10 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2010 R. 2. UCHWAŁA NR 320/2010 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 LIPCA 2010 R.) 2016-11-09 12:05
dokument Uchwała Nr 284/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie realizacji projektu Krok w dorosłość zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010-05-04 10:01
dokument Uchwała nr 285/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2010-05-04 10:04
dokument Uchwała Nr 286/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej . 2010-05-04 10:10