Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr II/17/2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25.11.2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Kwidzyńskiego.

         Załącznik Nr 9

         do protokołu z  II sesji

         Rady Powiatu w Kwidzynie

         z dnia 25 listopada 2002

 

Uchwała Nr II/ 17/2002

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 listopada 2002 r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Kwidzyńskiego

            Na podstawie art 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art 19 lit. a i b ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.) art 4 ust. 1, art 20 ust. 2 i 3 i art 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 43 poz. 253 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w zarządach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wynagrodzenie przewodniczącego zarządu powiatu – Starosty Kwidzyńskiego składające się z:

a) wynagrodzenia zasadniczego w/g kat. XXI w kwocie          4 530 zł.

b) dodatku funkcyjnego w/g stawki 9 w kwocie                      1 775 zł.

c) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie              906 zł. 

§ 2

Przyznaje się dodatek specjalny na okres 12 m-cy w kwocie  2 489 zł.

§ 3

Upoważnia się przewodniczącego rady powiatu do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy wobec przewodniczącego zarządu powiatu – Starosty Kwidzyńskiego polegających między innymi na:

a)      przyznawaniu i ustalaniu wysokości nagrody jubileuszowej;

b)      udzielaniu urlopu wypoczynkowego, odwoływania z urlopu wypoczynkowego;

c)      podpisywaniu delegacji służbowych;

d)      innych sprawach z zakresu prawa pracy określanych ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. Nr 24 poz 141 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.)

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 13 listopada 2002 r.

Uzasadnienie:

Proponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w zarządach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.), proponowane stawki w projekcie uchwały są zgodne z cyt. rozporządzeniem.

Ograniczenie wynagrodzenia starosty zawierają art 1 pkt 3, art 2 pkt 3, art 6 ust. 1 i art 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.) zapisy te stanowią, że maksymalne wynagrodzenie nie może być wyższe niż 9 700 zł.

Dodatek specjalny może być przyznany jednorazowo na okres 12 miesięcy, nie może przekroczyć 40% przyznanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Proponowana kwota tego dodatku stanowi 39,5%.

Przyznanie dodatku specjalnego motywujemy nakładem pracy i zaangażowania w promocję powiatu kwidzyńskiego w kraju i za jego granicami oraz jego walorów i przyjazdności dla potencjalnych inwestorów. Jako przykłady wymienię: organizacja parku technologicznego w Górkach, programy odnowy zdrowia mieszkańców powiatu, badania płuc, piersi kobiet, badania optyczne wzroku przeprowadzone przez fundację amerykańską, program alternatywnych źródeł energii, program drogowy i budowy mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna. Te i inne przedsięwzięcia oraz ich charakter i zakres świadczą o angażowaniu się starosty daleko wykraczającym poza oczekiwania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

            Ustalenie wynagrodzenia staroście – przewodniczącemu zarządu jest w kompetencji Wysokiej Rady. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały i wnoszę o przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 22-11-2010 21:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 25-11-2002
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2010 21:34