Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃŃSKIEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011R.) 2016-06-23 12:38
dokument Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. 2016-06-23 12:40
dokument Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 2016-06-23 12:42
dokument Uchwała Nr 33/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. 2016-06-23 12:43
dokument Uchwała Nr 34/07 Zaządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 2016-06-23 12:46
dokument Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. 2016-06-23 12:54
dokument Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. 2016-06-23 13:40
dokument Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. 2016-06-23 13:42
dokument Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2016-06-23 13:43
dokument Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. 2016-06-23 13:46
dokument Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie upoważnienia Witolda Iwickiego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie do zawarcia umów oraz realizacji zadania pn. Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2016-06-23 13:48
dokument Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-06-23 13:51
dokument Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 2016-06-23 13:54