Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXIV/161/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR XXIX/200/2000 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 GRUDNIA 2000 R., 2. UCHWAŁA NR XXXIII/238/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 KWIETNIA 2001 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XLIV/304/2002 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2002 R.) 2018-10-19 13:54
dokument Uchwała nr XXIV/162/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie zaciągnięcia długoletniego kredytu na sfinansowanie skutków wdrożenia karty nauczyciela w placówkach prowadzonych przez powiat kwidzyński. 2018-10-19 13:54
dokument Uchwała nr XXIV/163/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez Radę. 2018-10-19 13:55
dokument Uchwała nr XXIV/164/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez Radę. 2018-10-19 13:55
dokument Uchwała nr XXIV/165/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego granicę ustaloną przez Radę. 2018-10-19 13:55
dokument Uchwała nr XXIV/166/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. o zmianie uchwały nr XIV/97/1999 z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2000. 2018-10-19 13:56
dokument Uchwała nr XXIV/167/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia oraz dodatku mieszkaniowego. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR XXV/174/2000 RADY POWIETU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2000 R., 2. UCHWAŁA NR XXIX/195/2000 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 GRUDNIA 2000 R., 3. UCHWAŁA NR IV/25/2002 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2002 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XIV/82/2003 RADY POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2003 R.) 2018-10-19 14:00
dokument Uchwała nr XXIV/168/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu kwidzyńskiego. 2018-10-19 14:00
dokument Uchwała nr XXIV/169/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2000r. w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR XXXII/224/2001 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2001 R.) 2018-10-19 14:01