Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 1/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskieg na okres IV kwartału 2010 r. 2010-12-06 10:36
dokument Uchwała nr 2/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na prawo do dysponowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na cele budowlane części działek, na których wykonywane będą niżej wymienione roboty; dz 233 obręb Gonty ? budowa i modernizacja dróg dojazdowych do nowobudowanego wiaduktu drogowego dz 47, 203, 214 obręb Gdakowo budowa i modernizacja dróg dojazdowych do nowobudowanego wiaduktu drogowego. 2010-12-13 09:50
dokument Uchwała nr 3/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminariaoraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnychi placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2011 r. 2011-01-11 10:04
dokument Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2010r. 2010-12-20 14:13
dokument Uchwała Nr 5/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2010r. 2010-12-20 14:17
dokument Uchwała nr 6/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2010-12-20 14:20
dokument Uchwała nr 7/10 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 2010-12-20 14:23