Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2012

1. Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w  sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego.

2. Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w  sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 48/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2013R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lutego 2012r. w  sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

4.Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lutego 2012r. w  sprawie zasad polityki rachunkowości. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 50/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2016R.)

5. Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 lutego 2012r. w  sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

6. Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2012r. w  sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (ZMIANA W ZARZĄDZENIU NR 5/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2013R.; ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R.)

7. Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2012r. w  sprawie przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji) w prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie postępowaniach oraz od złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokuratury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

8. Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2012r. w  sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2012.

9. Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r. w  sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu kwidzyńskiego na rok 2012.

10. Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r. w  sprawie nałożenia na Panią Nataliyę Haydarzhi – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

11. Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2012r. w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 13 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 kwietnia 2012r. w  sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat kwidzyński w roku szkolnym 2012/2013.

14. Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w  sprawie powołania Komisji do spraw przetargu na zbycie udziałów „ZDROWIE” Spółka z o.o. organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji.

15. Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w  sprawie ustalenia minimalnej ceny sprzedaży na zbycie udziałów „Zdrowie” Spółka z o.o. na potrzeby postępowania przetargowego (zaproszenie do składania ofert) oraz wysokości wadium, oraz wysokości zabezpieczeń w przypadku zapłaty jednorazowej lub w ratach.

16. Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w  sprawie kolejności rozpatrywania wniosków oraz ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2012 roku.

17.Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz powołania komisji opiniodawczej do rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

18. Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 6/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19. Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Zmienione Zarządzeniem Nr 44/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2013r.

20. Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

21. Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Nadwiślańskie Obserwatorium Gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22. Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie nałożenia na Panią Grażynę Gaboronek – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponagdimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

23. Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01czerwca 2012r. w sprawie nałożenia na Panią Katarzynę Widz – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

24. Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie nałożenia na Panią Leokadię Kwiatek – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

25. Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie nałożenia na Panią Karolinę Klikar – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

26. Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie nałożenia na Panią Bożenę Arendt – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

27. Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie nałożenia na Panią Jadwigę Rozalską-Antoszewską – nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

28. Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie nałożenia na Pana Romana Rusina – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

29. Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego – nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

30. Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2012r w sprawie nałożenia na Panią Dorotę Klonowską – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie – obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy. 

31. Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2012r sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii promocji i ochrony zdrowia w powiecie kwidzyńskim.

32. Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny wniosków złożonych w konkursie „Piękna Wieś” 2012”.

33. Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 19/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. 

34. Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu praktycznego służb zarządzania kryzysowego pod nazwą – katastrofa z udziałem taboru kolejowego „Ćwiczenia ratownicze – Rakowiec 2012”

35. Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

36. Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie sprostowania i zmiany zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 48/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2013R.)

37. Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz zmian w oznaczeniu komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

Zmiany w zarządzeniu:

  • Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2014 r.
  • Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2018 r.
  • Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2019 r.

38. Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie” oraz „ Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie”.

39. Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 września 2012r. w sprawie trybu zwrotu nadpłat za wydanie karty pojazdu.

40. Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad zaopatrywania pracowników w okulary korygujące wzrok.(ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 12/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 MARCA 2020R.) ( AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 2/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 STYCZNIA 2021 R.)

41. Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego.

42. Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Kwidzyńskiegi z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i działania systemu powszechnego ostrzegania ludności cywilnej powiatu kwidzyńskiego o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

43. Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ustalenia składu osobowego zespołu i grup roboczych.

44. Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

45. Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży węzła cieplnego w drodze publicznego zaproszenia do rokowań

46. Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 31/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii promocji i ochrony zdrowia w powiecie kwidzyńskim.

47. Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 października 2012r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego na rok 2012.

48. Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

49. Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R.)

Tracą moc:

  • Zarządzenie Nr 22 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie,
  • Zarządzenie Nr 34 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
  • Zmienione Zarządzeniem Nr 24/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
  • Zmienione Zarządzeniem Nr 49/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
  • Zmienione Zarządzeniem Nr 9/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 49/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

50. Zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.

51. Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie likwidacji nieaktualnych druków ścisłego zarachowania Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

52. Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie wydruków informacji publicznej, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów, oraz ich uwierzytelniania. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 13/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2014R.; ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 13/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 SIERPNIA 2015R.)

STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 52/2012

53. Zarządzenie Nr 53/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

53a. Zarządzenie Nr 53a/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia listy stypendystów Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

54. Zarządzenie Nr 54/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu, minimalnej ceny sprzedaży na zbycie udziałów "Zdrowie" Spółka z o.o. na potrzeby postępowania przetargowego ( zaproszenie do składania ofert) oraz wysokości wadium.

55. Zarządzenie Nr 55/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do spraw przetargu zawarcia umowy przedwstępnej na zbycie udziałów oraz najmu mienia "Zdrowie" Spółka z o.o. organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiążków członków Komisji.

56. Zarządzenie Nr 56/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.)(TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 49/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.)

57. Zarządzenie Nr 57/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji gospodarki kasowej. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.) (AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 48/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.)

58. Zarządzenie Nr 58/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.) (AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 47/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.)

59. Zarządzenie Nr 59/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji w zakresie ewidencji wydanych weksli In blanco. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R.,ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.)

60. Zarządzenie Nr 60/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 44/2013 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LISTOPADA 2013R., ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 14/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.)(AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 50/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 02-01-2012 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 15-01-2021 14:24