Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2006

 

 1. Zarządzenie Nr 1/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 15/2003 z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
 2. Zarządzenie Nr 2/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 49/2000 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13.11.2000r.w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród.
 3. Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji w zakresie ewidencji wydanych weksli in blanco.
 4. Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006r.  w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 
 5. Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  1 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Załącznik 1
 6. Zarządzenie Nr 7/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.
 7. Zarządzenie Nr 8/2006Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Zafira stanowiącego własność Powiatu Kwidzyńskiego.
 8. Zarządzenie Nr 9/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 9. Zarządzenie Nr 10/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie powierzenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wykonywanie dodatkowych zadań.
 10. Zarządzenie Nr 11/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przygotowania informacji publicznej do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 11. Zarządzenie Nr 12/ 2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymały w 2005 i 2006r. dotacje z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego.
 12. Zarządzenie Nr 13/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 marca 2006r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, ustalenia składu osobowego zespołu i grup roboczych oraz usytuowania Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego.
 13. Zarządzenie Nr 14/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2006 r.  w sprawie powołania zespołu ds. opracowania założeń wyglądu strony internetowej Powiatu Kwidzyńskiego oraz ustalenia zadań zespołu.
 14. Zarządzenie Nr 15/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad postępowania przy sprawozdawczości w zakresie wykorzystania informacji nt. dostępnych środków pozabudżetowych / unijnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 15. Zarządzenie  Nr 16/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2006r.   w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 16. Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok kalendarzowy 2006.
 17. Zarządzenie Nr 18/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego na rok kalendarzowy 2006.
 18. Zarządzenie Nr 19/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 19. Zarządzenie Nr 20/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r.  w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.
 20. Zarządzenie Nr 21/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  5 kwietnia  2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na pełniącego obowiązki sekretarza powiatu.
 21. Zarządzenie Nr 22/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.
 22. Zarządzenie Nr 23/2006 Starost Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego  w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw.
 23. Zarządzenie Nr 24/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 24. Zarządzenie nr 25/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  28 kwietnia 2006r.  w sprawie powołania zespołu ds. prac związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, e-usług oraz podpisu elektronicznego.
 25. Zarządzenie Nr 26/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie upoważnienia osób do dokonywania analizy zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 26. Zarządzenie Nr  27/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju i grudniu 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 27. Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2006/2007.
 28. Zarządzenie Nr  29/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 29. Zarządzenie Nr 30/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz obniżenia wymiaru czasu pracy w roku 2006.
 30. Zarządzenie Nr 31/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2006r.  w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentom niejawnym Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Kwidzyńskiego.
 31. Zarządzenie Nr 32/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  1 czerwca 2006 r.  w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 32. Zarządzenie Nr 33/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji do spisania tablic rejestracyjnych.
 33. Zarządzenie Nr 34/2006 Starosty  Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku złożonego przez Fundację ,,Misericordia  w Kwidzynie w sprawie zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.
 34. Zarządzenie Nr 35/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw.
 35. Zarządzenie Nr 36/2006r  Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lipca 2006r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 36. Zarządzenie Nr 37/2006r  Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 lipca 2006r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu.
 37. Zarządzenie Nr 38 / 2006r  Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 lipca 2006r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji, Spraw Obywatelskich i Kryzysowych.
 38.  Zarządzenie Nr 39 / 2006r  Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i straży. 
 39. Zarządzenie Nr 40/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej.
 40. Zarządzenie Nr 41/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 września 2006 r.
  w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2006 r.
 41. Zarządzenie Nr 42/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 września 2006 r.  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok szkolny 2005/2006.
 42. Zarządzenie Nr 43/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 września 2006 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 19/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 43. Zarządzenie Nr 44/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji obchodów, w roku szkolnym 2006/2007, jubileuszy szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.
 44. Zarządzenie Nr 45/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2006 r.  w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentom niejawnym Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.  
 45. Zarządzenie Nr 46/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 październik 2006r.  w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku złożonego przez Fundację ,,Misericordia w Kwidzynie w sprawie pokrycia kosztów poniesionych na prace adaptacyjne oraz na bieżącą działalność prowadzonych przez Fundację Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 46. Zarządzenie Nr 47/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2006 r.  w sprawie powołania zespołu do oceny zasobów i warunków realizacji usług medycznych w szpitalu prowadzonym przez „Zdrowie” Spółka z o.o. NZOZ w Kwidzynie oraz określenia potrzeb w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do dalszego funkcjonowania szpitala.
 47. Zarządzenie Nr 48/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w miesiącu listopadzie 2006 roku.
 48. Zarządzenie Nr 49/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 49. Zarządzenie Nr 50/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2006 r. w sprawie powołania komisji pełniącej funkcje doradcze w zakresie szacowania i opracowania projektu scalenia gruntów w miejscowości Mątowskie Pastwiska, gm,. Ryjewo.
 50.  Zarządzenie Nr 51/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2006 r.  w sprawie wprowadzenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 51. Zarządzenie Nr 52/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 52.  Zarządzenie Nr 53/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie straciło moc  - aktualne zarządzenie nr 43/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
 53. Zarządzenie Nr 54/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2006 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniach, które otrzymały dotację od Powiatu Kwidzyńskiego w 2004 roku.
 54. Zarządzenie Nr 55/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2006 r., oraz zmienionego Zarządzeniem nr 41/2006 r. z dnia 11 września 2006 r.
 55. Zarządzenie Nr 56/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2006r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji, Spraw Obywatelskich i Kryzysowych.
 56. Zarządzenie Nr 57/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 08-12-2008 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-01-2019 11:03