Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2007

 

 

 1. Zarządzenie Nr 1/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do pobierania stałych zaliczek.
 2. Zarządzenie Nr 2/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 3. Zarządzenie Nr 3/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 4. Zarządzenie Nr 4/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 5. Zarządzenie Nr 5/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.
 6. Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zmiana w Zarządzeniu Nr 8/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2015r.; Zmienione Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2015r. Zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. ; Zmienione Zarządzeniem Nr 74/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. Zmienione Zaządzeniem nr 24/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 lipca 2018 r.; Zmienione Zarządzeniem Nr1/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2019r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa. 
 8. Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia
  2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 9. Zarządzenie Nr 9/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
 10. Zarządzenie Nr 10/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 11. Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej.
 12. Zarządzenie Nr 12/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie powołania zespołu do oceny zasobów i warunków realizacji usług medycznych w szpitalu prowadzonym przez Spółka z o.o. NZOZ w Kwidzynie oraz określenia potrzeb w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do dalszego funkcjonowania szpitala.
 13. Zarządzenie Nr 13/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przekazywania informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji) w prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie postępowaniach oraz od złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
 14.  Zarządzenie Nr 14/2007 Starosty Kwidzyńskiego  z dnia  5 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds ustalenia rozmiaru szkód powstałych wskutek zalania pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 15. Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2006 r., zmienionego Zarządzeniem nr 41/2006 r. z dnia 11 września 2006 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 55/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2006 r.
 16. Zarządzenie Nr 16/ 2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/06 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie powołania zespołu stałego ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.
 17. Zarządzenie Nr 17/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 23/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liderów programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego oraz określenia ich obowiązków i praw, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2006 r., zmienionego Zarządzeniem nr 41/2006 r. z dnia 11 września 2006 r.,zmienionego Zarządzeniem nr 55/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 15/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
 18. Zarządzenie Nr 18/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko sekretarza powiatu.
 19.  Zarządzenie Nr 19/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 luty 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok kalendarzowy 2007.
 20. Zarządzenie Nr  20/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego na rok kalendarzowy 2007.
 21. Zarządzenie Nr  21/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  27 lutego 2007 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko sekretarza powiatu.
 22. Zarządzenie Nr 22/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu ochrony dokumentowi niejawnemu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 23. Zarządzenie Nr 23/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  20 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska podinspektorów w Wydziale  Architektury i Budownictwa.
 24. Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany Zrządzenia Nr 12 z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  zakresu transportu taksówką.
 25. Zarządzenie Nr  25/ 2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie.
 26. Zarządzenie Nr 26/ 2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie obniżenia klauzuli „poufne” do klauzuli „zastrzeżone” ankiet bezpieczeństwa osobowego oraz zniesienia klauzuli tajności informacjom zawartym w ankietach bezpieczeństwa osobowego oraz dokumentach urzędowych.  
 27. Zarzadzenie Nr 27 / 2007 Starosty kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 28. Zarządzenie Nr 28 / 2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 9/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
 29. Zarządzenie Nr 29 / 2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego przeprowadzonych w 2006 r.
 30. Zarządzenie Nr 30/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane.
 31. Zarządzenie Nr 31/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego na rok szkolny 2007/2008.
 32. Zarządzenie Nr 32/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
 33. Zarządzenie Nr 33/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 59/2004 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 34. Zarządzenie Nr 34/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 35. Zarządzenie Nr 35/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 36. Zarzadzenie Nr 36/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmiana Zarządzeniem Nr 18/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 maja 2013 r.
 37. Zarządzenie Nr 37/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2006 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i straży.
 38. Zarządzenie Nr 38/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych.
 39. Zarządzenie Nr 39/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu ochrony „Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie” oraz „Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie”.
 40. Zarządzenie Nr 40/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 41. Zarządzenie Nr 41/2007 starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 42. Zarządzenie Nr 42/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 43. Zarządzenie Nr 43/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego.
 44. Zarządzenie Nr 44/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2007 r.
 45. Zarządzenie Nr 45/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymały w 2006r. dotacje z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego.
 46. Zarządzenie Nr 46/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2006 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 47. Zarządzenie Nr 47/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do pobierania stałych zaliczek.
 48. Zarządzenie Nr 47a/2008 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 49. Zarządzenie Nr 48/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu ochrony „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Kwidzyńskiego na potrzeby obronne państwa”. 
 50. Zarządzenie Nr 49/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Kwidzyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za rok szkolny 2006/2007.
 51. Zarządzenie Nr 50/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na przystosowaniu pomieszczenia łaźni dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 56.
 52. Zarządzenie Nr 51/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej wykonania robót modernizacyjnych polegających na przystosowaniu pomieszczenia łaźni do celów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach – Gmina Ryjewo.
 53. Zarządzenie Nr 52/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym. (ZARZĄDZENIE TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 45/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.)
 54. Zarządzenie Nr 53/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych stosownie do art. 4 pkt. 8. Zmienione Zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2014r.
 55. Zarządzenie Nr 54/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i inne w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 56.  Zarządzenie Nr 55/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.
 57. Zarządzenie Nr 56/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przydziału telefonów komórkowych pracownikom starostwa oraz wysokości miesięcznych limitów kwotowych obciążających wydatki starostwa.
 58. Zarządzenie Nr 57/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 30 w Kwidzynie na nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
 59. Zarządzenie Nr 58/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych „Pojazd i Kierowca” w Starostwie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 08-12-2008 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 30-12-2020 15:02