Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2014

1. Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2014.

2. Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2014.

3. Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Kwidzynskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

4. Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC. ZMIENIONO ZARZĄDZENIEM NR 34/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2015R.)

5. Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych stosownie do art. 4 pkt.8 Zmiany w Zarządzeniu Nr 53/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2007r.

5a. Zarządzenie Nr 5a/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadań, zlecanych z Działu 600 rozdziału 60014 § 4300 – Inne usługi i Działu 600 rozdziału 60014 § 4700  - Usługi remontowe Planu wydatków budżetowych Powiatu Kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC. ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 40/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2017R.)

6. Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 23/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2015R. STRACIŁO MOC- AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 6/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 R.)

7. Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 2012 i 2013 roku z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Okrągłej Łące.

8. Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

9. Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 maja 2014r . w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz wprowadzenia procedury niszczenia dokumentów. Zmiana Zarządzenia Nr 62/2005 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2005r. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 25/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 MAJA 2019 R.)

10. Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo.

11. Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzajów przesyłek wpływajacych, które nie sa otwierane przez punkt kancelaryjny oraz zmian w oznaczeniu komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.

13. Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 52/2012 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad pobierania odpłatności za wydanie wydruków informacji publicznej, aktów normatywnych i innych aktów prawnych lub dokumentów oraz ich uwierzytelniania. (ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 52/2012 Z DNIA 3 GRUDNIA 2012R.)

14. Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barcicach.

15. Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 24/2013 Z DNIA 30 LIPCA 2013R.)

15a. Zarządzenie Nr 15a/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007-2013. Operacja pt. Wydanie publikacji "Powiat kwidzyński. Podróż po dziedzictwie kulturowym".

16. Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyzurów w powiecie kwidzyńskim. NIE PODLEGA PUBLIKACJI

17. Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Kwidzynie.

18. Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz określenia regulaminu pracy.. (STRACIŁO MOC. AKTUALNE  ZARZĄDZENIE NR 13/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 MARCA2021R.)

19. Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nałożenia na Pana Jerzego Grabowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

20. Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nałożenia na Panią Iwonę Kruszyńską - nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

21. Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nałożenia na Pana Henryka Dąbrowskiego - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

22. Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nałożenia na Pana Bogdana Kalińczaka - nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

23. Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nałożenia na Pana Przemysława Suleja - nauczyciela mianowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

24. Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nałożenia na Pania Katarzynę Schmelter - nauczyciela dyplomowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie - obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy.

25. Zarządzenia Nr 25/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC. ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 34/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2015R.)

26. Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie nałożenia na Panią Aleksandrę Czarnobaj- nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie- obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie.

27. Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego.

28. Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

29. Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie aktualizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie". NIE PODLEGA PUBLIKACJI. (STRACIŁO MOC, ZMIENIONO ZARZĄDZENIEM NR 30/2016 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 SIERPNIA 2016R.)

30. Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

31. Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

32. Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji wykonanej w ramach monitorowania zmian w sposobie uzytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich.

33. Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych ucznió szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński.

34. Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2013 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC. ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 34/2015 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2015R.)

35. Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia wzorów środków ewidencyjnych archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

36. Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w roku 2015.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Wiśniewska 13-02-2014 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 23-03-2021 14:09