Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała IV/28/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 Uchwała Nr IV / 28 /2007 
                                   Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
                                     z dnia 29 stycznia 2007 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.


  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

               Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

                                                   § 1.

Uchwala się, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

                                                  § 2.

Wykaz szkół i placówek objętych regulaminem wynagradzania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

                                                  § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

                                                  § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. 

                                                 § 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

                                                   UZASADNIENIE


      Przedkładany projekt uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego dotyczy wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Projekt uwzględnia aktualne unormowania prawne w zakresie wynagrodzeń nauczycieli i uzgodniony został ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) organy prowadzące szkoły będące jednostką samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do określania corocznie regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a tej samej ustawy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 11:07