Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała IV/34/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie

Uchwała Nr IV/34/2007
                              Rady Powiatu Kwidzyńskiego 
                               z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                              § 1

Niniejszym typuje się Panią Małgorzatę Wodejko – członka Zarządu Powiatu, jako przedstawiciela samorządu powiatowego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie, na okres kadencji 2004 – 2008.

                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

                                             § 3

Traci moc Uchwała Nr XXVI/183/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie.

                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                         UZASADNIENIE 

  Z dniem 1 czerwca 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w art. 142 ust. 1 stanowi, że Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia w składzie istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy działają do dnia 30 czerwca 2004 r., w związku z czym okres kadencji nowopowołanych rad zatrudnienia na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy obejmować będzie lata 2004-2008.
  Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia – w oparciu o przepisy nowej ustawy - powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje działające na terenie powiatu.
  W związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w roku 2006 oraz wyborem nowego Zarządu Powiatu, a także przejęciem obowiązków w obszarze zatrudnienia i rynku pracy przez nowego członka Zarządu, istnieje potrzeba wytypowania nowego przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Wobec powyższego niezbędne podjęcie jest nowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 11:00