Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2020

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania osobo/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie ( STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 38/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2018R.)(ZMIANY DO ZARZĄDZENIA: ZARZĄDZENIE NR 21/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 LIPCA 2021 R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego nr 44/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.( ZMIANA ZARZĄDZENIA AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020)

4. Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego nr 18/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych lub staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 34/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2019 R.)

7. Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu oraz powołania komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji w ramach otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Powiat Kwidzyński w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

8. Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie realizacji umów z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2020/2021.

9. Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na rok 2020.

10. Zarządzenie  Nr 10/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2020.(STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 22/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2020 R.)

11. Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zaopatrywania pracowników w okulary korygujące.(STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 2/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 STYCZNIA 2021 R.)

13. Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wydania zaleceń do opracowania gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego. (STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 10/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 MAJA 2022 R.)

14. Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji budowlanej zadania „Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie”.

15. Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz w niektórych  jednostkach organizacyjnych powiatu  w okresie zagrożenia koronawirusem.

16. Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2020 rok oraz korekty podatku naliczonego za  2019 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

17. Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) art.  31 i art. 81 kodeksu pracy (t.j. Dz. U z 2019r. po 1040),  oraz art. 2 ust. 2 i art.  3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z koniecznością przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 ( po zmianach), oraz §  13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 30/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R.)(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.)(AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 4/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R.)

18. Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 SIERPNIA 2019 R.).(STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 13/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2022 R.)( ZMIANY DO ZARZĄDZENIA  W ZARZĄDZENIU NR 53/2020 Z DNIA 30 GRUDNIA 2020)

19. Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu   pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 4/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R.)( ZMIANY DO ZARZĄDZENIA  W ZARZĄDZENIU NR 53/2020 Z DNIA 30 GRUDNIA 2020)

20. Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 3/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2018 R.)( ZMIANY DO ZARZĄDZENIA  W ZARZĄDZENIU NR 53/2020 Z DNIA 30 GRUDNIA 2020)

21. Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

22. Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2020 (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 10/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2020 R.)

23. Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

24. Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.  w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „ Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

25. Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

26. Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 6/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2021) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.)

27. Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej  inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

28. Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30.09.2020 r.  w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

29. Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30.09.2020 r. o zmianie Zarządzenia nr 3/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

30. Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia  09 października 2020r.w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.(ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.)

31. Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2020r zmieniające Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” – strategia na lata 2018-2023.

32. Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń -Kwidzyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

33. Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2020r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji szkół do projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

34. Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 30/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020 R. ORAZ ZARZĄDZENIE NR 17/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2020 R.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 35/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 LISTOPADA 2020 R.)

35.  Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 listopada 2020r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.)

36. Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. Zgodnie z umową nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00.  

37. Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2020 r w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania.

38. Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 listopada 2020r w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2024.

39. Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2020r w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie 

40. Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2020r w sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie

41. Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2020r w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.( ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 4/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R.)

42. Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020r w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie kwidzyńskim w 2021 roku. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 52/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2019R.) (TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 32/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021R)

43. Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.10.00-00-3018/20-00.(ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 8/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 LUTEGO 2021 R)

44. Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 5/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki  organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług  danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego wraz z jego  zmianami.

45.  Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na zamówienia, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.(TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 53/2007 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA   16 PAŹDZIERNIKA 2007 R.)

46. Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 12/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 MARCA 2017 R.)

47. Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 58/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.)( ZMIANY DO ZARZĄDZENIA  W ZARZĄDZENIU NR 53/2020 Z DNIA 30 GRUDNIA 2020)

48. Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w  Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji gospodarki kasowej (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 57/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.)

49. Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 56/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.)

50. Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia  w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Kwidzynie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.(TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 60/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.)

51. Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.(TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 31/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R.)(ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR. 52/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 ROKU)

52. Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

53. Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzeń Starosty Kwidzyńskiego w związku z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 09-01-2020 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 23-06-2022 12:34