Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 6/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn.

Uchwała nr 6/24

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 16 maja 2024 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 63 ust. 10, 14 i 20 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)

 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały nr 738/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Z kolei na podstawie art. 63 ust. 20 tej samej ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

W dniu 27 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podjął uchwałę nr 738/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową (art. 63 ust. 14 wymienionej ustawy). Posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 744/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, zmienioną uchwałą nr 3/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2024 r. o zmianie uchwały nr 744/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, odbyło się w dniu 14 maja 2024 r. Komisja Konkursowa nie wyłoniła  kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomił Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie § 8 ust. 2 tego samego rozporządzenia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia.

W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w: art. 63 ust. 14 i 20 - wykonuje zarząd powiatu (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Fałek 17-05-2024 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 17-05-2024
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2024 11:20