Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXIII/ 204 /2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r.w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie - boisko wielofunkcyjne"

Uchwała Nr XXXIII/ 204 /2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 22 czerwca 2009 r.w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu „Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – boisko wielofunkcyjne”

Na podstawie art. 12 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 943 i 944)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                 § 1.

Wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – boisko wielofunkcyjne” do kwoty 200 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

                                                                § 2.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w § 1 upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do wystawienia weksla “in blanco” wraz z deklaracją wekslową Powiatu Kwidzyńskiego i podpisanie deklaracji do weksla na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, na okres czasu od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia zatwierdzenia przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej sprawozdania końcowego. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134 poz. 943, 944) następowała będzie z dochodów własnych powiatu.

                                                               § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                               § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                                                         UZASADNIENIE

  Powiat Kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych w ramach ogłoszonej IV edycji Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży". Celem programu jest zwiększenie dostępności dzieciom i młodzieży do nowoczesnych i bezpiecznych, boisk wielofunkcyjnych. Program jest jednym z elementów rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej w kraju.
  W ramach inwestycji pn. „Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – boisko wielofunkcyjne” powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o powierzchni użytkowej – 800 m2 Boisko będzie funkcjonowało jako obiekt przyszkolny z ogólnym udostępnieniem dla dzieci i młodzieży w ramach rekreacji pozaszkolnej.
  W celu realizacji projektu konieczne będzie zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ponadto umowa o dofinansowanie projektu przewiduje, jako formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji, wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, na okres czasu od dnia zawarcia powyższej umowy do dnia zatwierdzenia przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
  W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego upoważniającej Zarząd Powiatu do zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu „Budowa boiska w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie – boisko wielofunkcyjne”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 29-06-2009 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 29-06-2009 14:17