Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XI/62/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ?Zdrowie? Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. 2010-11-22 20:44
dokument Uchwała nr XI/63/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r w sprawie przyjęcia umowy z Miastem Kwidzyn dotyczącej określenie udziału finansowego Powiatu Kwidzyńskiego w pokryciu kosztów realizacji inwestycji ?Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej? 2010-11-22 20:44
dokument Uchwała nr XI/64/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-11-22 20:43
dokument Uchwała nr XI/ 65/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 2010-11-22 20:42
dokument Uchwała nr XI/66/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia .26 maja. 2003r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu kwidzyńskiego. 2010-11-22 20:41
dokument Uchwała nr XI/67/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Prabuty na budowę sali sportowo-widowiskowej w Prabutach 2010-11-22 20:40
dokument Uchwała nr XI/68/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r o zmianie uchwały nr IV/ 27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2003. 2010-11-22 20:39
dokument Uchwała nr XI/69/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja.2003r. o wystąpieniu z apelem do mieszkańców powiatu kwidzyńskiego o udział w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2010-11-22 20:38
dokument Uchwała nr XI/70/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2003r w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej - zorganizowania specjalistycznego obozu przysposobienia obronnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego 2010-11-22 20:37